Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Wojewodztwie Lubelskim - edycja III Drukuj
Wpisany przez zso6.chelm.pl   
środa, 09 kwietnia 2014 07:53

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości zdobycia bezpłatnie dostępu do internetu oraz dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” w ramach działania 8,3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

-  z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

-  z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

-  dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej

-  osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

-  Rodziny zastępcze

-  Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice

-  Osoby z grupy 50+

-  Dzieci i młodzież uczącą się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Wszystkie informacje wraz z potrzebnymi załącznikami znajdują się na stronie Urzędu Miasta Chełm (link: http://www.chelm.pl/www/glowna/index.php/27-aktualnoci/2014/1241-przeciwdzialanie-wykluczeniu-cyfrowemu-w-wojewodztwie-lubelskim-edycja-iii)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 565 26 28.

Rekrutacja do projektu trwa do końca kwietnia 2014 roku.

Wymagane dokumenty należy składać do Urzędu Miasta Chełm w Biurze Obsługi Interesanta.

Poprawiony: środa, 09 kwietnia 2014 07:54