GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

ZSO 6 Dla Rodziców
Dla Rodziców
Stypendia PDF Drukuj Email
Wpisany przez zso6.chelm.pl   
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 09:19

STYPENDIA SOCJALNE

dla uczniów zamieszkałych w Chełmie

Warunki przyznania pomocy finansowej:

  1. Dochód netto na jednego członka rodziny do 456,00 zł ( za miesiąc sierpień )
  2. Termin składania wniosków do 15 września 2015r.
  3. Wnioski do pobrania o stypendium socjalne w sekretariacie, gabinecie pedagoga i psychologa,Osoby kontaktowe w tej sprawie: D. Kmieć (pedagog)
 
Wyprawka szkolna PDF Drukuj Email
Wpisany przez zso6.chelm.pl   
poniedziałek, 31 sierpnia 2015 08:21

Wyprawka szkolna

Na etapie kształcenia w gimnazjum

dotyczy tylko uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym

Warunki przyznania pomocy na ( zakup podręczników szkolnych)

  1. Złożenie przez rodziców /prawnych opiekunów dziecka podania o udzielenie pomocy na zakup podręczników ) wraz z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
  2. Termin składania podań do 4 września 2015r.

Osoby kontaktowe w tej sprawie:

D. Kmieć (pedagog)

 


im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

We wtorki w godz.: 19:00 - 20:00 szkoła udostępnia małą salę gimnastyczną dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy!!!

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?
unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum