GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Archiwum 2009/2010
Rok szkolny 2009/2010
20 kwietnia - Warsztaty Klubu Europejskiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 11 października 2010 23:46

Dnia 20 kwietnia 2010 r. na sali konferencyjnej odbyły się warsztaty Szkolnego Klubu Europejskiego prowadzone przez uczennice Marię Chybiak i Paulinę Kautsch z kl. 3a dla przedstawicieli klas pierwszych gimnazjum. Spotkanie miało na celu wdrożenie najmłodszych uczniów w działania SKE i zachęcenie ich do współpracy w nadchodzących latach.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję obejrzenia prezentacji przedstawiającej działalność Klubu Europejskiego od 2006 roku, odcinka filmu "Z Europą na Ty", zapoznania się z organizacjami współpracującymi z Klubem, realizowanymi projektami młodzieżowymi oraz zasobami Biblioteki europejskiej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały przygotowane przez ich starsze koleżanki w postaci "Pierwszej Pomocy Klubowicza" oraz drobne ulotki informacyjne.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Dorocie Cieślik za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów a wszystkim uczestnikom za obecność i pozytywny oddźwięk wśród najmłodszej społeczności szkolnej.

Członkowie i Opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego "Europejczyk"


Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 00:03
Więcej…
 
16 kwietnia PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 11 października 2010 23:35

16 kwietnia 2010 roku pojechaliśmy ze sztandarem naszej szkoły oraz organizacji Wolność i Niezawisłość oddać hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem i pokłonić się przed trumnami Pary Prezydenckiej. W kolejce staliśmy 10 godzin, ale nie odczuwaliśmy zmęczenia. Wiedzieliśmy, że musimy tam być – to nasz narodowy obowiązek. Przebywaliśmy wśród obcych ludzi, jednak panowała atmosfera jedności i solidarności – wszyscy pomagali sobie, jak tylko mogli. Czuliśmy się zaszczyceni, że mieliśmy możliwość bycia w tak ważnym i strasznym dla Polaków czasie w tamtym miejscu.


Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 00:03
Więcej…
 
12 kwietnia - Ku pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 11 października 2010 23:27

Chełm, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Ku pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i wszystkich ofiar.
Z wyrazami głębokiego smutku i współczucia dla rodzin oraz bliskich zmarłych ludzi w tragedii w Smoleńsku.

DYREKCJA, GRONO PEDAGOGICZNE, PRACOWNICY ORAZ UCZNIOWIE ZSO 6 W CHEŁMIE


Poprawiony: poniedziałek, 11 października 2010 23:33
Więcej…
 
8 kwietnia - "III Wewnątrzszkolny Konkurs Wiedzy o Rosji" PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 11 października 2010 23:16

W dniu 8 kwietnia 2010 roku uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie rywalizowali w III Wewnątrzszkolnym Konkursie Wiedzy o Rosji. Sprawdzał on znajomość m.in. rosyjskiej kultury, historii i współczesności. Zwyciężył gimnazjalista Kacper Wilk z klasy III b, drugie miejsce zajął tegoroczny maturzysta Michał Poddubiuk z klasy III B, a trzecie uczeń gimnazjum Maciej Waszkiewicz z klasy I c. Dyplomy oraz nagrody dla najlepszych uczestników wręczył wicedyrektor mgr inż. Lech Strawa podczas uroczystego podsumowania w dniu 26 kwietnia br.
Konkurs przygotowali i przeprowadzili: mgr Jolanta Burian (nauczyciel języka rosyjskiego) oraz mgr Mariusz Kwietniewski (nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie).


Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 00:01
Więcej…
 
1 kwietnia - Honorowa Odznaka Sybiraka PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 11 października 2010 22:23

1 kwietnia odbyła się uroczystość aktu dekoracji „Odznaką Honorowego Sybiraka". W akademii uczestniczyli zaproszeni goście:

Waldemar Kuśmierz – Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Mościcki – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
Augustyn Okoński - Dyrektor Wydziału Oświaty UM Chełm
Elżbieta Bajkiewicz-Kaliszczuk - Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki UM Chełm
Zbigniew Grochmal – Komendant Miejski Policji w Chełmie
Dariusz Grabczuk – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Chełm
Maria Sawka – Przewodnicząca Związku Sybiraków - Oddział w Chełmie

Odznaczeni Odznaką Honorową Sybiraka:

Gimnazjum Nr 6
Beata Mazurek – Poseł na Sejm RP
Franciszek Golik
Nela Bielak
Krystyna Ostasiewicz
Wanda Ligaj


Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 00:01
Więcej…
 
26 marca - "Elementy Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych" PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 04 października 2010 21:52
Dnia 26 marca 2010 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
odbyło się podsumowanie powiatowego konkursu językowego dla uczniów gimnazjów
"Elementy Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych", w którym  nasza uczennica -Agata Kociuba z klasy 3a
(pod kierunkiem P. Małgorzaty Flis-Podkańskiej) zajęła II miejsce z grona licznych uczestników z terenu powiatu.
Gimnazjalistka odebrała nagrodę oraz pamiątkowy dyplom z rąk  Dyrektor IV LO – P. Marzeny Koprukowniak.
Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 06:56
Więcej…
 
10 lutego - „Młodzież dzieciom” PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 04 października 2010 21:42

„Młodzież dzieciom”

10 lutego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie zorganizowano loterię fantową w ramach akcji „Młodzież dzieciom” zainicjowanej przez nauczycielkę Joannę Radzicką, z której dochód przeznaczony został na potrzeby Domu Dziecka w Chełmie. Sprzedaż losów odbywała się podczas przerw lekcyjnych. Loterii towarzyszyła również sprzedaż ciasta i pączków. Dnia 19 marca uczniowie ZSO nr 6 w Chełmie w obecności opiekunów pani Danuty Kmieć, Agnieszki Lubaszewskiej i Joanny Radzickiej przekazali 3 odtwarzacze CD z możliwością odtwarzania plików MP3. 
W akcję zaangażowały się klasy Ic, Ig gimnazjum oraz IA, B liceum.

Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 06:58
Więcej…
 
6 lutego - STUDNIÓWKA 2010 PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 04 października 2010 21:28
STUDNIÓWKA 2010
Poprawiony: wtorek, 12 października 2010 06:57
Więcej…
 
14 stycznia - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim PDF Drukuj Email
Wpisany przez gimnazjum   
poniedziałek, 04 października 2010 20:58

Spotkanie z wicewojewodą i marszałkiem w Lublinie

Grupa uczniów zaangażowanych w działalność szkolnego Koła Młodych Politologów, poszerzona o tegorocznych maturzystów zamierzających zdawać na egzaminie dojrzałości wiedzę o społeczeństwie, odwiedziła najważniejsze urzędy województwa lubelskiego. W pierwszej części wizyty uczniowie zostali przyjęci przez wicewojewodę lubelskiego Henrykę Strojnowską, która wyjaśniła funkcje Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz specyfikę pracy wojewody i jego zastępcy. Uczniowie ponadto dowiedzieli się jakie są zasady przyznawania odznaczeń państwowych. Mogli je obejrzeć, a pani wicewojewoda nawet przypięła na chwilę Krzyż Orderu Odrodzenia Polski na pierś Oli Mielniczuk. W trakcie spotkania  wicewojewodzie Strojnowskiej zostali osobiście przedstawieni niedawno wybrani radni Młodzieżowej Rady Miasta Chełm Tomek Stus i Kamil Błaszczuk.

Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie z marszałkiem województwa lubelskiego Krzysztofem Grabczukiem, który jest mieszkańcem naszego miasta. W czasie swojego przemówienia marszałek zwracał szczególną uwagę na konieczność kształcenia się młodzieży, w tym nauki języków obcych. Maturzystów zachęcał do podejmowania studiów, a na koniec każdego z obecnych obdarował upominkami.

Przez cały okres pobytu w budynku przy ulicy Spokojnej, gdzie mieszczą się urzędy wojewódzki i marszałkowski, opiekę nad uczniami sprawowali nie tylko nauczyciele wiedzy o społeczeństwie: Jan Marek i Mariusz Kwietniewski, ale też dwóch pracowników z Wydziału Komunikacji Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: Rafał Przech i Artur Stój. Dzięki nim uczestnicy wycieczki zwiedzili salę kolumnową i salę błękitną, w której odbył się wykład o strukturach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i zadaniach korpusu służby cywilnej.

Ostatnim punktem programu był udział w grze decyzyjnej, która dotyczyła budowy drogi ekspresowej przez teren fikcyjnej gminy Zapiecha. Jej celem było osiągnięcie kompromisu poprzez wielostronną dyskusję. Każdy z uczniów miał wyznaczone inne zadanie i przez kilkadziesiąt minut pełnił różne role społeczne. Ola Ostapińska, Marcin Prończuk i Mateusz Wiechnik byli radnymi, Marta Łopąg przedstawicielem Najwyższej Izby Kontroli, Waldek Kołodziejczyk dziennikarzem, Agnieszka Walczuk ekologiem, a Jacek Lisiecki przedstawicielem zrzeszenia przewoźników. Inni uczniowie też nie pozostali bez zajęcia. Maturzyści reprezentowali interesy jednej z wiosek, przez którą mogłaby przebiegać trasa, ale jej u siebie nie chcieli. Podobnie gimnazjaliści, którzy jako przedstawiciele innej miejscowości nie chcieli dopuścić, aby trasę poprowadzić poprzez tereny o bogatych walorach przyrodniczych. Kompromisu nie osiągnięto. Szansa co prawda była, ale mieszkanka jednej z fikcyjnych wsi Paulina Leus zagroziła, że protestując jest gotowa nawet przypiąć się łańcuchem do drzewa i ostateczną decyzję musiał podjąć pełniący rolę wojewody Paweł Cichomski.

W podsumowaniu gry decyzyjnej Rafał Przech zwracał uwagę na fakt,  że tego typu sporne sprawy rzeczywiście mają miejsce, a wojewoda jest często w bardzo trudnej sytuacji przy podejmowaniu ostatecznych decyzji, które dotyczą lokalnych społeczności.

 
« pierwszapoprzednia1234następnaostatnia »

Strona 1 z 4

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum