GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Pedagog, psycholog i doradca zawodowy Pedagod, psycholog i doradca zawodowy Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Wojewodztwie Lubelskim - edycja III
Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Wojewodztwie Lubelskim - edycja III PDF Drukuj Email
Wpisany przez zso6.chelm.pl   
środa, 09 kwietnia 2014 07:53

Szanowni Państwo,

Informujemy o możliwości zdobycia bezpłatnie dostępu do internetu oraz dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” w ramach działania 8,3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

-  z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej

-  z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

-  dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej

-  osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym

-  Rodziny zastępcze

-  Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice

-  Osoby z grupy 50+

-  Dzieci i młodzież uczącą się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Wszystkie informacje wraz z potrzebnymi załącznikami znajdują się na stronie Urzędu Miasta Chełm (link: http://www.chelm.pl/www/glowna/index.php/27-aktualnoci/2014/1241-przeciwdzialanie-wykluczeniu-cyfrowemu-w-wojewodztwie-lubelskim-edycja-iii)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 82 565 26 28.

Rekrutacja do projektu trwa do końca kwietnia 2014 roku.

Wymagane dokumenty należy składać do Urzędu Miasta Chełm w Biurze Obsługi Interesanta.

Poprawiony: środa, 09 kwietnia 2014 07:54
 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum