GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Nasza szkoła
Nasza Szkoła

P1090880

Zespół powstał w 2006 roku na bazie działającej od 1961 roku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kazimierza Janczykowskiego i utworzonego w 1997 roku Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie w skład placówki wchodzi Gimnazjum nr 6 oraz Liceum Ogólnokształcące nr VI. W roku szkolnym 2001/2002 Zespół otrzymał patrona, którym pozostał Kazimierz Janczykowski, wybitny chełmski nauczyciel i regionalista oraz zasłużony działacz PTK i PTTK.

Funkcjonująca od ponad 40 lat szkoła należy do największych i szczególnie mocno osadzonych w codzienności Chełma placówek oświatowych. Pierwszą siedzibą SP nr 6 były pomieszczenia wzniesionego przed II wojną światową gmachu dawnej Dyrekcji PKP w Chełmie. Szkołę umieszczono na trzecim piętrze budynku, zajmowanego przez szereg urzędów powiatowych i miejskich.W roku 1975 na nowym osiedlu Chełma, powstałym w pobliżu Chełmskich Zakładów Obuwia, wzniesiono nowy budynek szkoły, stanowiący siedzibę SP nr 6, ZSO Nr 1 i obecnie ZSO Nr 6. Radykalna zmiana warunków lokalowych wpłynęła na rozwój szkoły, która w latach 80-tych należała do największych placówek oświatowych na terenie Chełma. Warunki do pracy dydaktycznej poprawiły również dwie nowoczesne sale gimnastyczne, które wkrótce powstały obok głównego budynku szkolnego. W 1986 roku szkoła otrzymała imię wspomnianego już Kazimierza Janczykowskiego i po przekształceniach związanych z reformą systemu oświaty funkcjonuje obecnie jako Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6.

Nasza szkoła posiada dobrze wyposażone zaplecze techniczne i dydaktyczne. Dwie duże sale gimnastyczne umożliwiają nam organizację zawodów międzyszkolnych i innych imprez. Dwie nowoczesne pracownie komputerowe (najnowszą otrzymaliśmy w końcu 2005 roku) i centrum multimedialne pozwalają uczniom na swobodne korzystanie z Internetu i najnowszych technologii informacyjnych.


Poniższe flagi przedstawiają język na jaki został przetłumaczony powyższy tekst.

angielski_ hiszpania wochy

rosja niemiecki francja

A oto nasza szkoła:

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum