GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Projekt inwestycyjny Projekt "Karta Szkolna" Bank Zachodni WBK
Projekt "Karta Szkolna" Bank Zachodni WBK
czwartek, 11 kwietnia 2013 13:03

bzwbk

Karta szkolna ma dwie funkcje – karty umożliwiającej wejście do budynku szkoły oraz karty z funkcją płatniczą umożliwiającą dokonywanie m.in. transakcji bezgotówkowych. System Kontroli Dostępu obsługiwany za pomocą kart szkolnych podnosi poziom bezpieczeństwa ograniczając przebywanie na terenie szkoły osób nieuprawnionych.

W ramach projektu „Karta szkolna”:

 • możliwe jest wsparcie finansowe dla nowych lokalizacji terminali płatniczych – do wykorzystania w sklepikach szkolnych, punktach ksero, itp.
 • system kart szkolnych może być zintegrowany z innymi systemami – np. dziennikiem elektronicznym, kartą miejską, systemami basenowymi, itp.

 

Karty Szkolne dzięki nowoczesnej technologii opartej na chipach EMV umożliwiają korzystanie z wielu dodatkowych funkcji:

 • dzięki integracji kart z systemem dostępowym podnoszą poziom bezpieczeństwa w szkole.
 • mogą zostać zintegrowane jako identyfikator w szkolnej bibliotece.
 • dane z systemu dostępowego mogą być wykorzystywane do weryfikacji w dzienniku elektronicznym obecności uczniów w szkole – w przypadku rozszerzenia systemu mógłby on wysyłać do rodziców sms o przyjściu ucznia do szkoły.
 • Karty Szkolne mogą być zintegrowane z systemem zarządzającym dostępem do infrastruktury szkolnej – sal komputerowych, ksero, sal sportowych czy innych pomieszczeń.

 

Funkcje karty prepaid:

 • bezpieczne i nowoczesne narzędzie płatnicze. Karta jest instrumentem pieniądza elektronicznego – transakcje mogą być realizowane tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku karty.
 • nowoczesne narzędzie do zarządzania uczniowskim kieszonkowym – dzięki płatnościom elektronicznym umożliwia wyeliminowanie gotówki w szkole.
 • bank wydaje kartę jako kartę na okaziciela – nie jest wymagane podpisywanie umowy.
 • zgodnie z prawem karta prepaid może być używana przez osoby powyżej 13 roku życia (osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą posługiwać się kartą na odpowiedzialność rodzica / przedstawiciela ustawowego).
 • karty zbliżeniowe Visa Paywave oraz Mastercard PayPass pozwalają na szybkie i bezpieczne płatności bezstykowe (do 50 zł bez użycia PIN).
 • karty działają w systemie VISA / Mastercard – mogą być wykorzystywane w sieci terminali z logo tych organizacji do płatności internetowych oraz w bankach – posiadają chip oraz zabezpieczenie PIN.

Karty mają przypisany rachunek techniczny IBAN – mogą być doładowane przelewem bankowym, wpłatą gotówkową w oddziale oraz poprzez specjalny dedykowany serwis internetowy prepaid.bzwbk.pl .

 

Płatności w internecie:

 • Kartą Szkolną możesz dokonywać płatności w internecie.
 • do przeprowadzenia transakcji będzie potrzebny numer karty, data ważności karty oraz kod CW – wszystkie te informacje są zapisane na karcie.

 

Wypłaty w bankomacie:

 • z Twojej Karty Szkolnej możesz wypłacić pieniądze w dowolnym bankomacie w Polsce i za granicą. Zwróć uwagę, że takie wpłaty są obciążone prowizją.

 

Pamiętaj – Karta Szkolna jest kartą prepaid – oznacz to, że możesz nią płacić tylko do wysokości pieniędzy zgromadzonych na rachunku Karty. 

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum