GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Projekt edukacyjny „Opowiedz mi swoją historię, a ocalę ją od zapomnienia 2012”- projekt współfinansowany przez Fundację Cemex „Budujemy przyszłość”
„Opowiedz mi swoją historię, a ocalę ją od zapomnienia 2012”- projekt współfinansowany przez Fundację Cemex „Budujemy przyszłość” PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2012/2013 będzie realizowany w naszej szkole projekt pod hasłem „Opowiedz mi swoją historię, a ocalę ją od zapomnienia”.
Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, fotograficznych, muzyczno-wokalnych, teatralnych, reżyserskich oraz historyczno- regionalnych dzieci i młodzieży. W założeniu projekt ma również podnosić świadomość obywatelską, kształtować postawy odpowiedzialności za historię, tradycje i bogactwo regionalne. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w poprzednim roku szkolnym w ramach projektu „Ceramiczna rakieta do przyszłości”. Zajęcia kierowane są do wszystkich uczniów zainteresowanych tymi obszarami aktywności artystycznej i społecznej, a w szczególności do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, gdyż zajęcia plastyczno-ceramiczne i teatralne wspierają ćwiczenie koncentracji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia sprawczości, własnej wartości.

 Projekt będzie realizowany w formie następujących zajęć pozalekcyjnych:

  1. Zajęcia zespołu muzyczno-wokalnego – ćwiczenie emisji głosu i gry na instrumentach, przygotowanie i aranżacja oprawy muzycznej imprez szkolnych
  2. Zajęcia plastyczno-ceramiczne poszerzone o ofertę malarską i inne formy rękodzieła
  3. Zajęcia koła fotograficznego obejmujące warsztaty, plenery oraz zwiedzanie i organizację własnych wystaw fotograficznych
  4. Zajęcia teatralno-filmowe - przygotowanie szkolnych spektakli, rozwijanie umiejętności krytycznego odbioru sztuki, jak również recytacji i gry aktorskiej
  5. Zajęcia historyczno-regionalne obejmujące realizację mini projektów obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania przeszłości dzięki współpracy z żywymi świadkami historii – m.in. Kresowiankami i Sybirakami, których imię nosi
     
 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum