GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe - rok szkolny 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 września 2015 06:42

Lp.

Forma zajęć dodatkowych

Dzień tygodnia oraz godziny zajęć

 1. 1.

Koło plastyczne

Środa 15:00-15:45

 1. 2.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego oraz certyfikatu PET

Koło zainteresowań z języka angielskiego

Środa 15:05 -15:50


Środa 14:10- 14:55

 1. 3.

Zajęcia fitness i cherleederek

Piątek 15:05-15:50

 1. 4.

Koło języka rosyjskiego (przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego)

Wtorek 14:10-14:55

 1. 5.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Zajęcia z ceramiki i rękodzieła

Środa 15:00-16:30

 1. 6.

Projekt edukacyjny „W pułapce uzależnień”


„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – warsztaty umiejętności wychowawczych

I półrocze – poniedziałek 15:00
co 2 tygodnie


Od XI co tydzień 3 godz.

 1. 7.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

Czwartek 07:30-08:15

Wtorek 14:10-14:55

 1. 8.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego


Klub Europejski z j. angielskim

Poniedziałek 14:10-14:55


Środa 14:10-14:55

(co 2 tygodnie)

czwartek 14:10-14:55

(co 2 tygodnie)

 1. 9.

Zajęcia z koszykówki

Środa 15:10-16:40

 1. 10.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiegoKoło polonistyczne – teatralne (p)

Koło polonistyczne – teatralne (p)

Kształcenie polonistyczne 3c (p)

Środa 15:00-15:45

i co trzecia sobota
(3 godz.)

Wtorek 14:10-14:55

Wtorek, 15:00-15:45

Środa 14:10-14:55

 1. 11.

Koło szachowe

Środa 15:00-16:30

Czwartek 14:00-15:30

 1. 12.

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do konkursów i egzaminów Cambridge


Konsultacje z języka angielskiego i matematyki

Środa 14:10-14:55Czwartek 15:00-15:45

 1. 13.

Zajęcia z tenisa stołowego

Wtorek 15:00-16:00

 1. 14.

Zajęcia systematyzujące wiedzę i rozwijające wiedzę z j. polskiego

Zajęcia systematyzujące wiedzę z języka polskiego dla klasy 3

Zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w oddziałach 2 (dyslektycy)

Środa 14:10-14:55

Czwartek 15:00-16:00

Termin po ustaleniu grupy

 1. 15.

Koło geograficzne

Zajęcia wyrównujące wiedzę z geografii

Poniedziałek 15:00-15:45

Wtorek 14:15-15:00

 1. 16.

Zajęcia wyrównujące i systematyzujące wiedzę z języka hiszpańskiego

Czwartek

15:00-15:45

 1. 17.

SKS – piłka nożna dla klas drugich (p)


SKS – piłka nożna dla klas trzecich (p)


Czwartek 15:00-15:45


Środa 14:10-15:25

 1. 18.

Zajęcia z piłki nożnej

SKS –zajęcia sportowe (piłka nożna dziewcząt)

Piątek 15:45-17:15

Środa 15:00-15:45

 1. 19.

Przygotowanie do konkursów z j. polskiego


Zajęcia wyrównujące wiedzę z j. polskiego

Wtorek 14:10-15:00

(co 2 tygodnie)

Wtorek 14:10-15:00

(co 2 tygodnie)

 1. 20.

Koszykówka dziewcząt

Czwartek 15:15-16:45

 1. 21.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego

Czwartek 15:00-15:45

 1. 22.

Zajęcia z ceramiki i rękodzieła

Środa 14:00-16:00

 1. 23.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii

Koło biologiczne

Koło biologiczne

Poniedziałek 15:10-15:55

Poniedziałek 14:10-14:55

Czwartek 14:10-14:55

 1. 24.

Szkolne Koło Caritas

Czwartek 15:00-16:30

 1. 25.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – warsztaty umiejętności wychowawczych


Klub Gier Planszowych

I półrocze wg harmonogramu


3 spotkania wg harmonogramu

 1. 26.

Zajęcia przygotowujące do projektu z j. angielskiego


Zajęcia przygotowujące do egzaminów gimnazjalnych z j. angielskiego

Poniedziałek 15:00-16:30

 1. 27.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka francuskiego


Koło języka francuskiego

Czwartek 8:25-09:10


Środa 14:10-14:55

 1. 28.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z wiedzy o społeczeństwie

Piątek 14:10-14:55

 1. 29.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz projekt edukacyjny w klasie 3e


Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 2c, 2e


Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 2f


Wtorek 14:10-14:55Czwartek 13:15-14:00


Czwartek 14:10-14:55

 1. 30.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii i wos oraz przygotowanie do konkursów historycznych – koło historyczne

SKKT (przygotowanie do konkursów krajoznawczych)

Wtorek 14:00-14:45


Wtorek 15:00-15:45

 1. 31.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii i wos


Koło projektowe

Czwartek 8:15-9:10


Wtorek 14:10-14:55

 1. 32.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dla kl. 3a, 3e

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dla kl. 3b

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego dla kl. 3c

Poniedziałek 14:10-14:55

Czwartek 15:05-15:55


Czwartek 14:10-14:55

 1. 33.

Koło programistyczne (od 15 października)


 1. 34.

Zajęcia z tenisa ziemnego

SKS – piłka siatkowa (p)

Wtorek 15:00

Czwartek 15:00-15:45

 1. 35.

Chór szkolny

Środa 13:13-14:00, 14:10-14:55,
15:05-15-50

 1. 36.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z fizyki


Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki


Koło fizyczne

1 sobota w miesiącu (2 godz.)


środa 07:30-08:15
(I gr)

piątek 13:15-14:00
(II gr)

poniedziałek, wtorek
14:10-14:55

 1. 37.

Zajęcia wyrównawcze „Warsztaty geograficzne”

Zajęcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów

poniedziałek 14:00-15:45

 1. 38.

Zajęcia z piłki siatkowej w ramach projektu SOS

Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt

Poniedziałek 16:30-18:00

Środa 15:00-16:30

 1. 39.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Środa 15:00-16:30

 1. 40.

Zajęcia wyrównawcze z chemii dla uczniów potrzebujących wsparcia

Piątek 14:10-14:55,

15:00-15:45

 1. 41.

Zajęcia umuzykalniające, zespół muzyczny PRYZMAT


Zespół instrumentalny PRYZMAT

Środa 14:00-15:30


Czwartek 14:00-14:55

 1. 42.

Szkolne Koło Caritas

Czwartek 15:00-16:30

 1. 43.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Koło teatralne

Koło dziennikarskie (p)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w kl. 3d (p)

Wtorek 14:00-14:45

Poniedziałek 15:00-16:30

Poniedziałek 14:00-15:00

Wtorek 14:00-14:45

 1. 44.

Zajęcia z chemii

Zajęcia rozwijające z chemii i fizyki

Piątek 14:10-14:55

Piątek 14:55-15:40

 1. 45.

Zajęcia przygotowujące do konkursów z matematyki

Czwartek 14:00-15:30

 1. 46.

Zajęcia przygotowujące do konkursów z matematyki

Czwartek 7:30-08:15

 1. 47.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla kl. 3d (p–0,5h)

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki dla kl. 3e (p–0,5h)

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Piątek 15:00-15:45

Piątek 7:30-08:15

Wtorek 15:00-15:45

 1. 48.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla kl. 3b

Koło matematyczne

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. 3c

Piątek 7:30-08:15

Piątek 8:25-09:10

Wtorek 14:10-14:55

 1. 49.

Zespół muzyczny PRYZMAT


Zajęcia przygotowujące do konkursu z j. niemieckiego

Środa 14:00-15:30


Wtorek 14:00-15:45

 1. 50.

Koło zainteresowań z języka angielskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Środa 13:15-14:00

Piątek 14:10-14:55

 1. 51.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z fizyki

Zajęcia wyrównujące i systematyzujące wiedzę z fizyki

Środa 14:10-14:55

Poniedziałek 14:10-14:55 (co 2 tygodnie)

 1. 52.

Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze z j. polskiego w klasie 3g (p)


Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego w klasie 2e

Poniedziałek 13:15-14:00 (co 2 tygodnie)


Piątek 8:25-09:10

 1. 53.

Zajęcia z piłki ręcznej chłopców

Wtorek 15:16:30

 1. 54.

Zajęcia sportowe pozalekcyjne - piłka siatkowa dla klas 2e, 2f, 3e, 3g (p)


SKS – piłka siatkowa


Koło Pierwszej Pomocy (p)

Poniedziałek 15:00-16:30


Sobota 09:00-10:30 (co 2 tydzień)


Sobota 09:00-10:30 (raz w miesiącu)

 1. 55.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii

Koło biologiczne

1 sobota w miesiącu (4 godz.)

wtorek 14:00-14:45

 1. 56.

Koło języka niemieckiego


Przygotowanie grupy młodzieży do międzynarodowego projektu artystycznego "GRENZERFAHRUNGEN – BORDERLINE EXPERIENCES Meine Grenzen. Unsere Grenzen. Die Grenzen Europas."

Wtorek 15:05-15:55


Grupa projektowa w zależności od potrzeb

 1. 57.

Zajęcia z piłki ręcznej dziewcząt

Wtorek 15:00-16:30

 1. 58.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego dla kl. 3a


Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego dla kl. 3e


Zajęcia dla młodzieży uzdolnionej – koło polonistyczne

Czwartek 14:10-14:55

(co 2 tygodnie)

Czwartek 14:10-14:55

(co 2 tygodnie)

Czwartek 15:00-15:45

Poprawiony: wtorek, 11 października 2016 06:30
 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum