GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Osiągnięcia sportowe uczniów
Osiągnięcia sportowe uczniów

Osiągnięcia sportowe uczniów SP nr 11 w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Lp.

Impreza

Ranga zawodów

Liczba uczestników

Odpowiedzialny

Miasto

Rejonowe

Wojewódzkie

1

Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt

II miejsce

P.Barabas, H.Betiuk, A.Kawka,

W.Lipska, M.Moskwa, W.Porch,

M. Sapko, K.Sionkowska, O.Woźniak

IV miejsce

-

9

A. Waluch – Marek, J. Wojtaszek,

A. Radelczuk

2

Sztafetowe biegi przełajowe chłopców

I miejsce

J.Karpiński, D.Korona, K.Korzeniewski, F.Langiewicz, J.Marek, L.Mołodecki,

P. Pułajdowicz, D.Sąsiadek

I miejsce

IX miejsce

8

A. Janiak

3

Badminton dziewcząt
i chłopców.

Dziewczęta – II miejsce

W. Pyrtak,

A. Sapiaszko, K. Tatys

Chłopcy – I miejsce

K.Korzeniewski

A.Dziewa

M.Janiszewski

Dziewczęta – II miejsce

Chłopcy – I miejsce

Dziewczęta –

IV miejsce

Chłopcy –

IV miejsce

 

Dziewczęta-3

Chłopcy-3

A. Waluch
- Marek

 

4

Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców.

Dziewczęta – I miejsce

W. Kudelska, D. Nowosad,K. Petelska

Chłopcy – I miejsce

P. Kozar, Sz.Luchowski, P. Pułajdowicz

-

 

Dziewczęta-3

Chłopcy-3

T. Sobański

5

Tenis stołowy indywidualny dziewcząt

i chłopców.

Dziewczęta

W. Kudelska – IV miejsce

D. Nowosad – I miejsce

K. Petelska – III miejsce

Chłopcy

P. Kozar – IV miejsce

B. Niemczuk

P. Pułajdowicz – I miejsce

-

-

Dziewczęta-3

Chłopcy-3

T. Sobański

6

Pływanie indywidualne
dziewcząt i chłopców.

W. Pyrtak – styl grzbietowy – III msc.

F. Studziński – styl dowolny – II msc.

-

-

-

P. Jabłoński

7

Pływanie - sztafety

dziewcząt i chłopców.

Dziewczęta – II miejsce

P. Barabas, P.Joachimowicz, J.Olifirowicz, W.Porch, W.Pyrtak, A. Sapiaszko,

K. Tatys, M.Wójcik

Chłopcy – II miejsce

M.Bas, J.Dąbrowski, Sz.Kępa, F.Langiewicz, Ł.Pieńkowski, P.Pułajdowicz, F.Studziński, Sz.Żeleźnicki, K.Wołoszun

-

-

Dziewczęta- 8

Chłopcy-9

A. Ogrodnik

P. Jabłoński

8

XXVIII Bieg Niepodległości.

P. Pułajdowicz – I miejsce

L. Mołodecki – II miejsce

R. Popek – III miejsce

A. Szewczak – VI miejsce

-

-

Dziewczęta- 4

Chłopcy-10

P. Jabłoński

9

Piłka nożna halowa dziewcząt.

Dziewczęta – III miejsce

P. Barabas, A. Hołowacz, M. Kosiba,

W. Lipska, D. Nowosad, Z. Ogrodnik, K.Petelska, O. Tarnowska, L. Wojciechowska

O. Woźniak

-

-

10

P. Jabłoński

10

Piłka nożna halowa chłopców.

Chłopcy – I miejsce

J.Karpiński, Sz.Kępa, D.Korona, Sz.Luchowski, L.Mołodecki, K.Pietraszek, P.Pułajdowicz, D.Sąsiadek, A.Szewczak

-

-

9

P. Jabłoński

11

Piłka siatkowa dziewcząt.

I miejsce

H. Betiuk, A. Kołodziej,

I. Krawczyk, K. Okrasa

K. Sienkiewicz, K. Stachyra,

A.Wdowiak, O. Woźniak

-

-

8

A. Radelczuk

12

Piłka siatkowa chłopców.

II miejsce

M. Bas, P.Korszla, F.Langiewicz, Sz.Luchowski, L.Mołodecki, M.Nowosad, M.Tywoniuk, P.Pułajdowicz, A.Szewczak

-

-

9

A. Radelczuk

13

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych.

Chłopcy / Dziewczęta – I miejsce

A. Majówka, R. Korol,

K. Szewczyk, P. Kozar

-

X miejsce

4

G. Gołębski

14

Unihokej

dziewcząt

IV miejsce

P.Barabas, H.Betiuk, Z.Betiuk, N.Kołodyńska, W.Lipska, W.Porch, W.Pyrtak, A.Sapiaszko, L.Wojciechowska, O.Woźniak

-

-

10

P. Jabłoński

 

15

Unihokej

chłopców

I miejsce

J.Karpiński, Sz.Kępa, D.Korona, F.Langiewicz, Sz.Luchowski, L.Mołodecki, K.Pietraszek, P.Pułajdowicz, D.Sąsiadek, A.Szewczak

-

II miejsce

10

P. Jabłoński

16

Piłka ręczna dziewcząt

II miejsce

H.Betiuk, K.Okrasa, K.Petelska,, W.Porch, W.Pyrtak, K.Sienkiewicz, A.Szaran, Z.Świś, K.Wierzejska, O.Woźniak

-

-

10

J. Wojtaszek

17

Piłka ręczna chłopców

II miejsce

P.Buczak, M.Chaciuk, A.Dziewa, T.Falicki, J.Gorec, M.Janiszewski, K.Korzeniewski, F.Langiewicz, L.Mołodecki, M.Nowosad, P.Pułajdowicz, B.Tymura

-

-

12

A. Waluch - Marek


Podsumowanie

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 na zawodach sportowych

różnych szczebli szkołę reprezentowało 148 gimnazjalistów i uczniów

klas VIII (69 dziewcząt i 79 chłopców).

Etap miejski:

I miejsce – 11 razy

II miejsce – 9 razy

III miejsce – 4 razy

IV miejsce – 4 razy

Etap rejonowy

I miejsce – 2 razy

II miejsce – 1 raz

IV miejsce – 1 raz

Etap wojewódzki

II miejsce – 1 raz

IV miejsce – 2 razy

IX miejsce – 1 raz

X miejsce – 1 raz

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum