GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Zebrania z rodzicami
Zebrania z rodzicami

Organizacja zebrań z rodzicami w dniach:

04.02 –05.02.19 r.

klasa

dzień

godzina

sala

I A

04.02.2019

16.00

4

I B

05.02.2019

16.15

2

I C

04.02.2019

16.15

2

II A

04.02.2019

16.15

3

II B

05.02.2019

16.00

3

II C

05.02.2019

16.00

8

II D

05.02.2019

16.30

4

III A

04.02.2019

16.00

6

III B

05.02.2019

16.15

6

IV A

04.02.2019

17.00

12

IV B

05.02.2019

16.00

16

IV C

05.02.2019

16.00

10

IV D

04.02.2019

16.00

16

V A

05.02.2019

16.00

13

V B

05.02.2019

17.00

13

V C

Po feriach zimowych - termin zostanie przekazany uczniom

V D

04.02.2019

16.00

12

VI A

05.02.2019

16.00

24

VI B

05.02.2019

16.00

7

VI C

05.02.2019

16.00

12

VII A

04.02.2019

16.10

24

VII B

04.02.2019

16.15

-

VII C

05.02.2019

15.30

26

VIII A

05.02.2019

16.15

11

VIII B

Po feriach zimowych - termin zostanie przekazany uczniom

VIII C

05.02.2019

16.00

9

VIII D

05.02.2019

16.00

19

III Ag

05.02.2019

16.00

17

III Bg

04.02.2019

16.00

22

III Cg

04.02.2019

16.00

21

III Dg

Po feriach zimowych - termin zostanie przekazany uczniom

III Eg

05.02.2019

16.15

21

III Fg

05.02.2019

16.00

18

III Gg

05.02.2019

16.00

15

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum