GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Osiągnięcia uczniów gimnazjum w konkursach przedmiotowych i artystycznych w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
Osiągnięcia uczniów gimnazjum w konkursach przedmiotowych i artystycznych w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Lp.

Impreza

Ranga konkursu

Odpowiedzialny

Etap szkolny

Etap okręgowy/powiatowy

Etap wojewódzki/centralny

1.

Konkurs Języka Polskiego organizowany przez LKO

20 uczestników

Aleksandra Breś, kl. III a

Kacper Kuba, kl. III a

Klaudia Budzyńska, kl. III g

Julia Król, kl. III g

Julia Smerdel, kl. III g

Paulina Dobosz, kl. II e

Filip Langiewicz, kl. II e

Julia Olifirowicz, kl. II e

Weronika Pyrtak, kl. II e

Katarzyna Tatys, kl. II e

op. p. K. Zawadzka-Ungert

Aleksandra Kawka, kl. II b

op. p. B. Duda-Kalisio

Aleksandra Majówka, kl. II a

op. p. E. Gałka

Zuzanna Betiuk, kl. II g

op. p. A. Hanszke

Julia Smerdel, kl. III g

Kacper Kuba, kl. III a

op. p. K. Zawadzka-Ungert

p. Ewa Gałka,

p. Beata Duda-Kalisio

p. Katarzyna Zawadzka-Ungert,

p. Jolanta Słomińska,

p. Anna Hanszke

2.

Konkurs Ortograficzny organizowany przez LKO

12 uczestników

Aleksandra Breś, kl. III a

Julia Smerdel, kl. III g

op. p. K. Zawadzka-Ungert

Aleksandra Majówka, kl. II a

Maria Nowosad, kl. III d

op. p. E. Gałka

Tobiasz Wróblewski, kl. II g

op. p. A. Hanszke

-

p. Ewa Gałka,

p. Beata Duda-Kalisio

p. Katarzyna Zawadzka-Ungert,

p. Jolanta Słomińska,

p. Anna Hanszke

3.

VIII Ogólnopolski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego

22 uczestników

-

Kacper Kuba, kl. III a Aleksandra Breś, kl. III Kołczan Aleksandra Mołczan kl. III a

Julia Król, kl. III g

Julia Smerdel, kl. III g Oleksandra Pankova, kl. III g

Paulina Dobosz, kl. II e

Filip Langiewicz, kl. II e

Julia Olifirowicz, kl. II e

op. p. K. Zawadzka-Ungert
Aleksandra Majówka, kl. II a Maria Nowosad, kl. III d

Aleksandra Sapiaszko, kl. II a

op. p. E. Gałka
Zuzanna Betiuk, kl. II g

Tobiasz Wróblewski, kl. II g

p. A. Hanszkea

Aleksandra Kawka, kl. II b

p. B. Duda-Kalisio

p. Ewa Gałka,

p. Beata Duda-Kalisio

p. Katarzyna Zawadzka-Ungert,

p. Anna Hanszke

4.

VI Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy i Literacki – test wiedzy

-

-

13 uczestników

Dominika Błażejczuk kl. II b

- II miejsce

op. p. B. Duda-Kalisio

p. Beata Duda-Kalisio,

p. Ewa Gałka

5.

XIX Diecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej

-

Klaudia Budzyńska (solistka),
kl.IIIg III miejsc,

op. p. K. Zawadzka-Ungert

Weronika Wolska i Maria Nowosad (duet), kl. III d - III miejsce

op. p. E. Gałka

-

p. Katarzyna Zawadzka-Ungert,

p. Beata Duda-Kalisio,

p. Ewa Gałka

6.

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Śladami Papuszy – poetki wyklętej”

-

Weronika Wolska, kl. III d

– I miejsce

op. p. E. Gałka

Klaudia Budzyńska, kl. III g – II miejsce

op. p. K. Zawadzka-Ungert

Marta Kusiak – wyróżnienie

op. p. B. Duda-Kalisio

-

p. Katarzyna Zawadzka-Ungert,

p. Beata Duda-Kalisio,

p. Ewa Gałka

7.

Międzyszkolny Konkurs Literacki „Uzależnienia – złodzieje życia”

-

Aleksandra Majówka, kl. II a - I miejsce

-

op. p. Ewa Gałka

8.

Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

54 uczestników

Kacper Kuba kl. III a

p. Iwona Rak

Martyna Klim

Kacper Klimkowski kl. III d

Natalia Lewińska kl. III d

Jonatan Urban kl. II f

Op. p. K. Szczeblewska

Maciej Przyłucki

Op. p. K. Derecka

Kacper Kuba kl. III a

op. P. Iwona Rak

p. Iwona Rak

p. Karolina Szczeblewska

p. Katarzyna Derecka

9.

Konkurs Języka Francuskiego organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

6 uczestników

Katarzyna Tatys kl. II e

Julia Żółkiewska kl. III d

-

p. Ewa Krzyżanowska

10.

Konkurs Języka Hiszpańskiego organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

8 uczestników

Aleksandra Majówka kl. II a

Aleksandra Dudek kl. III d

Edyta Jacyniuk kl. II b

Weronika Kudelska kl. II b

Paulina Baraban kl. II b

Aleksandra Majówka kl. II a

p. Ewelina Hrynkiewicz

11.

Konkurs Języka Niemieckiego organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

10 uczestników

Natalia Lewińska kl. III d

Katarzyna Nikodem kl. III a

-

p. Magdalena Wierak

12.

Konkurs Języka Rosyjskiego organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

6 uczestników

Filip Langiewicz kl. II e

-

p. Jolanta Burian

13.

Konkurs z Matematyki organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

59 uczestników

Filip Langiewicz kl. II e

Julia Stojecka kl. III a

Weronika Pyrtak kl. II e

Krzysztof Iwańczuk kl. III g

Julia Smerdel kl.

Julia Olifirowicz kl. II e

Paweł Wiącek kl. III g

Kacper Kuba kl. III a

Kuba Dąbrowski kl. II e

Kacper Korzeniewski kl. II e

Miłosz Wawryniuk kl. III g

-

p. Marek Stojecki

14.

Konkurs z Chemii organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

8 uczestników

Katarzyna Tatys II e

Julia Olifirowicz II e

Op. p. A. Kamola - Wróbel

Aleksandra Mołczan III a

Amelia Skowron III b

Julia Stołpiak III b

Maciek Gajo III b

Dawid Kasprzak III b

Tobiasz Wróblewski II g

Op. P. J. Stelmaszczuk

-

p. A. Kamola – Wróbel

p. J. Stelmaszczuk

15.

Konkurs z Fizyki organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

3 uczestników

Katarzyna Tatys kl II e

Filip Langiewicz kl II e

Krzysztof Szewczyk kl II a

Weronika Pyrtak IIe

-

p. Ewa Osińska

16.

Konkurs z Historii organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

23 uczestników

Aleksandra Majówka kl. II a

Szymon Żeleźnicki kl. II g

Jan Muszyński kl. II e

Błażej Cukrowski kl. III d

Bartosz Tymura kl. II e

Aleksandra Breś kl. III a

Op. p. B. Łukaszewka – Breś

-

p. Beata Łukaszewska – Breś

p. Zbigniew Lubaszewski

17.

Konkurs z Biologii organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

18 uczestników

Gabriela Łubkowska kl. II g

Julia Farfos kl. II g

-

p. Bożena Wiatrzyk

18.

Konkurs z Geografii organizowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

3 uczestników

Kacper Szuba kl.

-

p. Anna Podściańska

19.

Ogólnopolski Konkurs "Historia jednej fotografii" organizowany przez Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

-

-

Wyróżnienie I stopnia -Emilia Orłowska z Chełma, Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie za pracę" Koleżanki Sybiraczki"

p. Beata Łukaszewska – Breś

20.

Warszawski teatr Baj - konkurs "Historia Dzieci z Santa Rosa- kontynuacja"

-

-

Film "Jeśli…"

Katarzyna Tatys, Jakub Karpiński, Weronika Pyrtak, Kacper Korzeniewski i Filip Langiewicz - II miejsce

Film "Przywołać wspomnienia"

Krystian Marciniak, Amelia Skolasińska, Zuzanna Betiuk, Maja Duszak, Michał Chaciuk - wyróżnienie.

p. Beata Łukaszewska – Breś

-

21.

VI Powiatowy Konkurs Plastyczny "Piekno Rosji" dla szkół gimnazjalnych

-

Tobiasz Wróblewski 2g - II miejsce. Emilia Mazurczuk 3 d – II miejsce

-

p. Jolanta Burian

22.

Konkurs "Tradycyjna ozdoba świąteczna" organizowanym przez MDK w Chełmie

-

Aleksandra Majówk, kl.II f

Filip Langiewicz, kl. II e

-

p. Marzena Jeleń

23.

Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek

-

Patrycja Krakowska kl. II b – GRAND PRIX

Sylwia Plata kl. II b – III miejsce

-

p. Elżbieta Szewczak

24.

Przegląd Piosenki Turystycznej – MDK Chełm

-

Patrycja Krakowska kl. II b –

I miejsce

-

p. Elżbieta Szewczak

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum