GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Osiągnięcia sportowe uczniów w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
Osiągnięcia sportowe uczniów w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Lp.

Impreza

Ranga zawodów

Liczba uczestników

Odpowiedzialny

Miasto

Rejonowe

Wojewódzkie

1.

Drużynowe biegi przełajowe

Dziewczęta – III miejsce

Chłopcy – II miejsce

Chłopcy – III miejsce

Chłopcy – XI miejsce

Dziewczęta-7

Chłopcy-6

A. Janiak

2.

Sztafetowe biegi przełajowe.

Dziewczęta – III miejsce

Chłopcy – II miejsce

Chłopcy – III miejsce

-

Dziewczęta-8

Chłopcy-6

A. Radelczuk

A. Janiak

3.

Badminton dziewcząt
i chłopców.

Dziewczęta – II miejsce

Chłopcy – I miejsce

Chłopcy – I miejsce

Chłopcy – II miejsce

Dziewczęta-3

Chłopcy-3

A. Waluch
- Marek

4.

Tenis stołowy drużynowy dziewcząt i chłopców.

Dziewczęta – II miejsce

Chłopcy – I miejsce

-

-

Dziewczęta-3

Chłopcy-2

D. Grabczuk

5.

Pływanie indywidualne
dziewcząt i chłopców.

P. Barabas – 50m grzbietowy – I miejsce

K. Tokarska 50m grzbietowy – II miejsce

K. Sionkowska – 50m dowolnym – II miejsce

L. Russo – 50m dowolnym – II miejsce

Sz. Żeleźnicki – 50m dowolnym – III miejsce

B. Cukrowski – 50m grzbietowym – I miejsce

K. Poźniak – 50m grzbietowym – III miejsce

P. Barabas – 50m grzbietowy – I miejsce

K. Tokarska 50m grzbietowy – III miejsce

-

Dziewczęta- 3

Chłopcy-5

P. Jabłoński

6.

Pływanie - sztafety

dziewcząt i chłopców.

Dziewczęta – I miejsce

Chłopcy – II miejsce

Dziewczęta – III miejsce

Chłopcy – III miejsce

-

Dziewczęta- 6

Chłopcy-6

A. Ogrodnik

P. Jabłoński

7.

XXVII Bieg Niepodległości.

P. Pułajdowicz – III miejsce

J. Wdowiak – IV miejsce

M. Blinowski – VI miejsce

K. Korchut – III miejsce

O. Woźniak – V miejsce

-

-

Dziewczęta- 23

Chłopcy-21

A. Radelczuk

J. Wojtaszek

8.

Piłka nożna halowa dziewcząt.

Dziewczęta – III miejsce

-

-

Dziewczęta-10

P. Jabłoński

9.

Piłka nożna halowa chłopców.

Chłopcy – II miejsce

-

-

Chłopcy-8

P. Jabłoński

10.

Siatkówka dziewcząt.

Dziewczęta – I miejsce

-

-

Dziewczęta-9

A. Radelczuk

11.

Siatkówka chłopców.

Chłopcy – I miejsce

-

-

Chłopcy-9

A. Radelczuk

12.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych.

Drużynowo – I miejsce

-

V - miejsce

Dziewczęta-1

Chłopcy-3

G. Gołębski

Podsumowanie

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 na zwodach sportowych różnych
szczebli szkolę reprezentowało 140 gimnazjalistów (72 dziewczyny i 68 chłopców).

Etap miejski:

I miejsce – 8 razy

II miejsce – 9 razy

III miejsce – 7 razy

Etap rejonowy

I miejsce – 2 razy

III miejsce – 5 razy

Etap wojewódzki

II miejsce – 1 (badminton – chłopcy)

Opracowanie:

Agnieszka Waluch – Marek

Agnieszka Radelczuk

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum