GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 ,,Makbet” Szekspira - premiera szkolnego teatru,, Elizjum”.
,,Makbet” Szekspira - premiera szkolnego teatru,, Elizjum”.

Po dziewięciu miesiącach przygotowań uczniowie, należący do szkolnego zespołu teatralnego „Elizjum”,wystawili 1 czerwca 2017r. spektakl,, Makbet” Williama Szekspira. Opiekę nad zespołem sprawuje p. Jolanta Słomińska. Młodzi adepci sztuki przez długi czas zmagali się z materią renesansowego tekstu, niektórzy wykonali tytaniczną pracę. Wszyscy po raz pierwszy znaleźli się na scenie, więc opiekunka zespołu wiele czasu poświęciła na pracę warsztatową z młodymi aktorami. Znaczącą większość w nowym zespole stanowią uczniowie klas pierwszych.

Klasy trzecie naszego gimnazjum obejrzały przedstawienie przed południem, natomiast dla rodziców zespół wystawił,, Makbeta” o godz. 17. Wszyscy komentujący to wydarzenie podziwiali uczniów za ciężką pracę, którą włożyli w przygotowanie spektaklu. Zachwycili swoją grą: Pola Sado w roli tytułowego Makbeta, Michalina Lubaszewska w roli Lady Makbet i Szymon Żeleźnicki jako Banco. Bardzo przekonująco zagrali: Mikołaj Kuczer, Artur Matuszewski, Tomasz Korytko. W rolach drugoplanowych wystąpili z sukcesem Olga Matysiak, Aleksander Kobiałka, Mateusz Wójcik, Michał Stępień, Patrycja Kaźmieruk, Zuzanna Betiuk, Adrianna Pukas, Tomasz Płonkowski. Na uwagę zasługuje też Maja Duszak, Kuba Nafalski, Aleksandra Kądziela, Marta Kusiak, Weronika Zakrzewska, Rafał Korol, Patryk Grabczuk, Jakub Karwacki, Jonatan Urban, Jakub Gorec, Karol Wojtyła.

Wspaniałą postawę podczas prób do przedstawienia zaprezentowała Pola Sado, która oprócz niezwykłej pracy nad swoją rolą, dbała także w różnorodny sposób o wizerunek innych aktorów, uczestniczyła aktywnie w przygotowaniu ostatecznego kształtu przedstawienia, była DOBRYM DUCHEM zespołu.

Premiera przedstawienia nie odbyłaby się w tym dniu, gdyby nie ogromne wsparcie p. Agnieszki Lubaszewskiej i p. Bożeny Walczuk, które zadbały m.in. o scenografię. Znaczącym wsparciem dla opiekuna zespołu był Jakub Domański ( operator dźwięku) i Mikoła Kuczer, który efekty dźwiękowe przygotował.

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum