GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Projekt edukacyjny Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki PDF Drukuj Email

lady_przeszlociDlaczego zdecydowaliśmy się przystąpić do projektu? "Narody, tracąc pamięć, tracą życie". Jako młodzi Polacy musimy zachować pamięć o historii naszej ziemi i o tym, co wydarzyło się tutaj. Musimy tę spuściznę przekazać następnym pokoleniom. Dlaczego wybraliśmy do adopcji cmentarz jeńców wojennych?
Nasza szkoła i osiedla, w których mieszka większość z nas (Bazylany, Kościuszki) znajdują się na terenie byłego hitlerowskiego obozu jenieckiego 319 B.

Stalag 319 b - historia obozu

Na terenie Chełma i w jego sąsiedztwie w latach drugiej wojny światowej Niemcy założyli obóz jeniecki przeznaczony dla szeregowych i podoficerów: Stalag 319. Obóz powstał po uderzeniu Niemiec na ZSRR w lipcu 1941 roku i funkcjonował do kwietnia 1944 r. Chełm położony przy ówczesnej granicy Generalnej Guberni i ZSRR, posiadający dobre połączenie kolejowe Kowel-Chełm był dogodnym miejscem dla tworzenia obozu. W 1941 przebywali w obozie jedynie jeńcy radzieccy. Stalag 319 to 3 podobozy miejskie w Chełmie 319A, 319B i 319C oraz podobozy w okolicznych miejscowościach: Żmudzi (do 6.000 jeńców), Włodawie (do 5000 jeńców) i Sawinie (b.d.). Stalag 319 przewidziano i w ewidencji oznaczony był jako obóz przejściowy, w praktyce stał się wręcz obozem koncentracyjnym. Stalag 319A przeznaczony był przede wszystkim dla jeńców rosyjskich - nie oficerów. Na dość dużym oddzielonym siatką i drutami kolczastymi terenie, przebywało tysiące jeńców. Brak w Stalagu 319A baraków, właściwej higieny, lekarstw i wreszcie pożywienia powodował ogromną śmiertelność, potęgowaną przeprowadzanymi od czasu do czasu egzekucjami. Wg relacji strażników obozu, niemal codziennie dokonywano od kilkudziesięciu do kilkuset egzekucji jeńców rosyjskich pochodzenia żydowskiego. Miejscem tych egzekucji był pobliski las "Borek". W 1942 (ewentualnie 1943) wg zeznań świadków, Niemcy zorganizowali ok. 300 osobową grupę Żydów z chełmskiego getta, którym nakazano ekshumację zwłok zakopanych w "Borku". Żydzi, którzy przeżyli chełmskie getto raportowali o około 30.000 zwłok jeńców, które po ekshumowaniu palono. Po 1942 r. Niemcy kremowali zwłoki jeńców. Najczęściej odbywało się to na platformach od samochodów ciężarowych.

 

 W końcowej fazie II wojny światowej, Niemcy stosowali także w Borku samochodowe komory gazowe (te informacje występują w większości źródeł opisujących Stalag 319 i las Borek). Na potrzeby obozu, znajdowało się kilka ciężarówek przygotowanych do gazowania spalinami samochodowymi.  

W okresie okupacji, las "Borek" i las "Kumowa Dolina" (otaczające miasto) były miejscami licznych egzekucji. W Borku pochowano także wielu Żydów po likwidacji chełmskiego getta. W 1944 r. rozstrzelano i pochowano w lesie ok. 100 więźniów chełmskiego więzienia gestapo. Co do liczby jeńców i ofiar Stalagu 319A - źródła podają różnie. W dokumentach występują liczne wzmianki jednak znacznie różnią się one od siebie. Tak np. 1944 r. wywiad AK donosił, że w Borku znajdują się mogiły około 10.000 jeńców, gdy wg innych relacji taka liczba został już przekroczona w 1941 r. (raport starosty chełmskiego z września 1941 r. mówi o ok. 125 - 130 tyś jeńców). Stalag 319B przeznaczony był przede wszystkim dla oficerów i podoficerów oraz jeńców różnych narodowości. Przebywali tam jeńcy radzieccy, włoscy, belgijscy, angielscy, francuscy, a także polscy partyzanci (m.in. z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK). Stalag 319 B różnił się od 319 A. W obozie tym znajdowały się baraki, wykonane co prawda dość skromnie, lecz dające dach nad głową. Z tego obozu zanotowano wiele udanych ucieczek.  

W końcowym okresie wojny, teren obozu (znajdującego się w pobliżu Dworca PKP) obstawiony był niemiecką artylerią przeciwlotniczą. W 1944 r. radzieckie samoloty bombardując dworzec i infrastrukturę kolejową, przypadkowo zbombardowały także Stalag 319B. Zostało zniszczonych wówczas kilka baraków, a wielu jeńców poniosło śmierć. Ciężko jest jednoznacznie określić liczbę ofiar chełmskiego obozu jenieckiego, niemiecka dokumentacja została zniszczona, a po 1943 i w 1944 r. praktycznie nie była prowadzona. Uznaje się, że przez chełmski Stalag 319 przeszło ponad 200.000 jeńców z czego blisko połowa (ok. 100.000) najczęściej w skutek chorób lub też egzekucji straciła życie. Obóz chełmski był jednym z największych hitlerowskich miejsc straceń na okupowanych ziemiach polskich.  

Bibliografia: 1. Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Warszawa 1979, s.128-129
2. Tokarski L., W czasie drugiej wojny światowej. 1939-1944, w: Chełm i chełmskie w dziejach, pod red. R. Szczygła, Chełm 1996, s.173-175

 

Cmentarz jeńców wojennych

 

Cmentarz jeniecki, a jednocześnie miejsce straceń, położony jest na południowo-wschodnim krańcu miasta, w odległości około 100 m od cmentarza komunalnego przy ulicy Wojsławickiej, na skraju lasu "Borek". W latach 1941 - 1944 tutaj właśnie Niemcy dokonywali egzekucji na tzw. niepożądanych (Żydach, oficerach, komisarzach politycznych, inteligencji) ze wszystkich obozów jenieckich znajdujących się w Chełmie. Do 1947 r. na terenie cmentarza urządzono 86 mogił zbiorowych mieszczących ciała około 26.000 osób. Do 1951 r. powstało 265 grobów, w tym o wymiarach: 1x2 m — 169, 1,5x2 m — 16, i 3x4 m — 56, na powierzchni 2056 metrów kwadratowych. W trakcie prac prowadzonych na cmentarzu, które zakończyły się w 1965 r., jego powierzchnię zwiększono do 10.800 metrów kwadratowych. Przy dalszych działaniach rekonstrukcyjnych, prowadzonych przed 1973 r., liczba grobów została zwiększona do 278. Blisko 80% ogólnej powierzchni cmentarza zajmują mogiły jenieckie, 2% drogi, 18% pozostałe elementy. Teren zajmowany przez cmentarz ma kształt prostokąta o wymiarach około 100 x 150 m. Całość otoczona jest murem z łamanych bloków granitowych. Jako elementy plastyczne występuje tu 21 kamiennych, ciosanych słupów, rozmieszczonych na całym cmentarzu. Wejście ma kształt dwuskrzydłowej metalowej bramy. W związku z tym, że cmentarz usytuowany jest na lekkim wzniesieniu, do bram wejściowych prowadzą siedmiostopniowe schody. Cały teren nekropolii zajmują obrzeżone cementowymi murkami ziemne groby o różnej wielkości, usytuowane w regularnych rzędach, wśród drzew sosnowych, na całej powierzchni cmentarza. Centralnym jego elementem jest grób z prostopadłościenną płytą o wysokości około 2,5 m z tablicą z wymalowanym na niej napisem. Przy wejściu wschodnim umieszczono w kwadracie cztery kamienne słupy i takie same w części wschodniej przy ogrodzeniu. Słupy zostały zwieńczone kamiennymi „czapami" z wykutymi na nich emblematami: orzeł polski, sierp i młot, gwiazda 5-ramienna i gwiazda Dawida. Na cmentarzu obozowym w lesie Borek spoczęły zwłoki około 30 tys. pomordowanych na ogólną liczbę 80 tys. jeńców, którzy przeszli przez Stalag 319 B w Chełmie przy ulicy Lwowskiej.

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum