GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

ZSO 6 Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka

Z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego i Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wychowawców, nauczycieli, uczniów i rodziców pomogliśmy bardzo potrzebującej rodzinie z Chełma. To dzięki pomocy Was wszystkich udało się zebrać 44 kartony darów.

W paczkach znalazły się wszystkie podarunki, które były na liście potrzeb rodziny: jedzenie, herbaty, mleko modyfikowane, słodycze, ubrania, buty, kołdry, pościele, ręczniki, garnki, chemia i środki czystości, kosmetyki, pieluszki, piłki, gry, zabawki, artykuły i przybory szkolne. Ponadto dzięki ofiarności Pana Krzysztofa rodzina otrzymała nowiutką kuchenkę gazowo-elektryczną, dostarczoną osobiście przez naszego rodzica. Wszystkie pozostałe dary zostały przekazane opiekunce rodziny Pani Iwonie a przez nią i innych wolontariuszy bezpośrednio jej członkom. Najserdeczniej dziękujemy absolutnie wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zgromadzenia darów. Cała społeczność szkolna powinna być dumna z tego, że razem zmieniamy świat i potrafimy być solidarni z potrzebującymi. Wierzymy, że dzięki Wam i Waszej ofiarności życie tej rodziny zmieniło się na lepsze a słowa „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” naprawdę coś znaczą w dzisiejszym świecie. Wasza pomoc jest bezcenna a wdzięczność rodziny trudno wyrazić słowami. Jesteście po prostu wspaniali.

Szkolny Klub Europejski


 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

We wtorki w godz.: 19:00 - 20:00 szkoła udostępnia małą salę gimnastyczną dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy!!!

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?
unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum