GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Projekt edukacyjny Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne
Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne PDF Drukuj Email

mumProjekt „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2010/11 rozpoczęli naukę w klasie pierwszej. Ma nie tylko przyczynić się do zwiększenia poziomu wiedzy i umiejętności z matematyki uczniów posiadających luki kompetencyjne w tym zakresie, ale również rozwinąć zainteresowania matematyczne uczniów uzdolnionych. Będzie to możliwe dzięki współpracy z nauczycielami akademickimi z renomowanych ośrodków akademickich. W Chełmie uczelnią wspierającą program jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

 

Programem objęci zostali uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum) w roku szkolnym 2010/11. W przedsięwzięciu tym uczestniczy 90 szkół z województwa podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego. Uczniowie uczestniczący w programie będą mieli możliwość podniesienia poziomu wiedzy z matematyki (w przypadku uczniów słabszych), jak również znacznego rozszerzenia wiedzy z zakresu tego przedmiotu (uczniowie uzdolnieni). Szkoła biorąca udział w projekcie może otrzymać wsparcie ze strony środowisk akademickich zarówno w zakresie zajęć wyrównawczych, jak i rozszerzających. W zależności od potrzeb, w szkole utworzonych zostanie od dwóch do czterech 15-osobowych grup do zajęć wyrównawczych lub dwie 15-osobowe grupy do zajęć rozszerzających. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie uczestniczyć będą w nim przez 3 lata szkolne (od klasy pierwszej do klasy trzeciej). 

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych prowadzone będą przez nauczycieli zatrudnionych przez Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Ich celem będzie wyrównanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście obowiązkowej matury z matematyki. Zakres obejmował będzie program gimnazjum i szkoły średniej. Zajęcia wyrównawcze będą trwały przez okres 3 lat szkolnych.

  • Warsztaty matematyczne mają przybliżyć uczniom praktyczne zastosowania takich narzędzi jak Excel, Mathematica do niwelowania luk kompetencyjnych, rozwijania wiedzy. Zadaniem warsztatów będzie również popularyzacja i przybliżenie uczniom ciekawych zagadnień z zakresu matematyki. W czasie warsztatów uczniowie będą pracować przy komputerach wykorzystując programy matematyczne. Warsztaty matematyczne będą trwały przez 3 lata szkolne.
  • Seminaria metodyczne w zakresie pracy z uczniem słabym i uczniem uzdolnionym prowadzone będą na każdej uczelni realizującej projekt. W seminariach uczestniczyć będą wszyscy nauczyciele zatrudnieni do realizacji projektu.
  • Internetowa Klasa Matematyczna prowadzona będzie w sposób ciągły z wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej. Jej celem będzie zdefiniowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów posiadających braki edukacyjne w zakresie matematyki. Do jej zadań należeć będzie również motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu wiedzy oraz zachęcanie do twórczej rywalizacji.
  • Internetowa Ekstraklasa Matematyczna prowadzona będzie w sposób ciągły z wykorzystaniem Matematycznej Platformy Edukacyjnej. Jej celem będzie poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów wykazujących zainteresowanie matematyczne. Do jej zadań należeć będzie również motywowanie uczniów do podnoszenia poziomu wiedzy oraz zachęcanie do twórczej rywalizacji.
  • Zajęcia rozszerzające dla uczniów zdolnych, które prowadzić będą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Zajęcia będą miały na celu rozszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności u uczniów wykazujących zainteresowanie matematyczne. Zajęcia będą trwały przez okres 3 lat szkolnych.
  • Konkursy matematyczne „Zostań Pitagorasem" przeprowadzone będą pod koniec każdego roku szkolnego. Uczestniczyć w nich będzie 240 uczniów, w tym 60 najwyżej sklasyfikowanych w ramach Internetowej Klasy Matematycznej oraz po dwóch najlepszych uczniów z każdej szkoły. Celem konkursów matematycznych „Zo-stań Pitagorasem" jest promocja uczniów, którzy wykazują największe postępy w nauce matematyki.
  • Letnie obozy matematyczne stanowić będą promocję uczniów, którzy wykazali największe postępy w nauce z matematyki.
  • Konkursy matematyczne „Zostań Euklidesem" przeprowadzone będą pod koniec każdego roku szkolnego. Uczestniczyć w nich będzie 240 uczniów, w tym 60 najwyżej sklasyfikowanych w ramach Internetowej Ekstraklasy Matematycznej oraz po dwóch najlepszych uczniów z każdej szkoły. Celem konkursów matematycznych „Zostań Euklidesem" będzie promocja uczniów, którzy wykazują największe uzdolnienia matematyczne.
  • Matematyczny Portal Edukacyjny będzie internetowym portalem dostępnym dla uczniów oraz nauczycieli i będzie on stanowił uzupełnienie treści przekazywanych na zajęciach. W ramach Matematycznego Portalu Edukacyjnego uruchomione zostaną: Internetowa Klasa Matematyczna i Internetowa Ekstraklasa Matematyczna. Mają one na celu propagowanie kształcenia matematycznego poprzez zapewnienie dostępu do materiałów teoretycznych, odpowiednio wyprofilowanych zadań, wymianę poglądów (forum internetowe dla nauczycieli i uczniów) oraz monitoring postępów wiedzy i umiejętności matematycznych uczestników projektu.
na_stron 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum