GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

ZSO 6 XXVII Bieg Niepodległości
XXVII Bieg Niepodległości

11 listopada z okazji Święta Niepodległości odbył się XXVII Bieg Niepodległości, w którym uczniowie ZSO nr 6, pod opieką Pani Marty Bierzanowskiej sięgnęli po najwyższe laury!!!

W zmaganiach tych nie mogło zabraknąć niezwykłego duetu sióstr: Julii i Marty Sapko, które przybiegły na pozycji drugiej i szóstej oraz Kingi Cukrowskiej, która jako jedyna z Gimnazjum nr 6 rozdzieliła siostry Sapko i uplasowała się na czwartej pozycji. Wśród dziewcząt bardzo dobrze zaprezentowały się: Agnieszka Klasura ( II e), Olga Matysiak i Angelika Hołowacz (I f) oraz Kamila Okrasa (I d), które zdobyły również cenne punkty w ogólnej klasyfikacji sportowej szkół.

Nie tylko w Biegu Niepodległości zaistniały kobiety ale także młodzi mężczyźni zaznaczyli swoją waleczność. Reprezentacja ZSO nr 6 liczyła czterech zawodników: Adrian Steć (III f), Michał Kubów (III e), Mateusz Blinowski (II a) i Kamil Palec (II e). Cała ekipa ukończyła bieg zdobywając punktowane miejsca ale tylko Adrianowi Steciowi udało się stanąć na podium na III pozycji.

W biegu ulicznym na 10 km wziął udział także uczeń naszej szkoły Marcin Chmiel (III b), który ukończył bieg z czasem poniżej 1 godziny. Wszystkim aktywnym biegaczom dziękujemy i gratulujemy sukcesów.


 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

We wtorki w godz.: 19:00 - 20:00 szkoła udostępnia małą salę gimnastyczną dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy!!!

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?
unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum