GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Projekt edukacyjny Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011 - projekt współfinansowany przez Fundację Cemex „Budujemy przyszłość”
Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011 - projekt współfinansowany przez Fundację Cemex „Budujemy przyszłość” PDF Drukuj Email

Ceramiczna rakieta do przyszłości

cemexW Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie wystartował już projekt edukacyjno-sportowy „Ceramiczna rakieta do przyszłości” finansowany przez fundację CEMEX „Budujemy przyszłość”. W ramach projektu został zakupiony sprzęt sportowy do realizacji zajęć sportowych z tenisa stołowego, tenisa ziemnego i badmintona. Ponadto zakupiono profesjonalny piec do wypieku ceramiki, koło garncarskie, glinę i różnorodne szkliwa. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych będą rozwijać swoje umiejętności sportowe i zdolności twórcze. Projekt kierowany jest przede wszystkim do uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi oraz chętnych i zainteresowanych swoim rozwojem.

Projekt realizuje cele z zakresu edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród osób w różnym wieku. Wspiera i wyrównuje szanse edukacyjne dla dzieci z deficytami, w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. Ponadto sprzyja rozwojowi zainteresowań plastycznych oraz wiedzy o tradycjach i kulturze regionu (garncarstwo). Poprzez zaangażowanie wychowanków Domu Dziecka i udzielenia im wsparcia, a także zaproszenie do wspólnej aktywności fizycznej i plastycznej rodziców, pracowników szkoły, władz lokalnych - projekt służy rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnej. W trakcie trwania projektu uczniowie rozwijają wiele umiejętności społecznych, m.in. komunikacji z innymi, zdrowego współzawodnictwa sportowego, pogłębiania relacji z rodzicami i nauczycielami, kultury kibicowania, organizowania różnych przedsięwzięć i tworzenia poczucia wspólnoty z lokalną społecznością.

  • Działania edukacyjno sportoweZajęcia w sekcjach: Tenisa ziemnego – 4 godz/tyg Tenisa stołowego - 2 godz/tyg Badmintona - 2 godz/tyg
  • Imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane w ramach trwania programu1. Turniej Mikołajkowy, Mikołaj z rakietką - grudzień 2011r. 2. Ferie zimowe. – Zajęcia dla chętnych uczniów – luty 2012 r. 3. Rozgrywki pomiędzy klasami z badmintona i ping-ponga o nagrodę Dyrektora ZSO nr 6 - marzec/kwiecień 2012 4. Rodzinny Piknik sportowy- z okazji Święta Rodziny – maj 2012 r. 5. Szkółka tenisowa dla wychowanków Domu Dziecka – kwiecień-maj 2012 r.
  • Działania plastyczno - terapeutyczne 1. Warsztaty z garncarstwa dla wychowanków Domu Dziecka w Chełmie z udziałem członków SK Caritas. 2. Zajęcia warsztatowe w ramach Szkolnego Koła Caritas poświęcone przygotowaniu wyrobów rękodzielniczych, które będą prezentowane podczas szkolnych wystaw i sprzedawane podczas szkolnych kiermaszy charytatywnych - 20 godzin rocznie. 3. Stałe zajęcia w pracowni dla wszystkich chętnych uczniów szkoły zainteresowanych rozwijaniem zainteresowań plastycznych – 3 godz/tyg (prowadzone przez plastyka) 4. Zajęcia z arteterapii organizowane w ramach wsparcia uczniów z dysfunkcjami – 2 godz/tyg (prowadzone przez psychologa i pedagoga)
    5. Pokazy i warsztaty dla uczniów i ich rodziców w ramach Święta Rodziny - maj 2012 r. 6. Wycieczka na warsztaty garncarskie do Jadwisina prowadzone przez mistrza garncarstwa pana Piotra Skibę

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum