GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6 Projekt edukacyjny Gimnazjum nr 6 w Chełmie w ramach współpracy z PWSZ w Chełmie bierze udział w projekcie „Ardua prima via est”
Gimnazjum nr 6 w Chełmie w ramach współpracy z PWSZ w Chełmie bierze udział w projekcie „Ardua prima via est” PDF Drukuj Email

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Projekt, którego wnioskodawcą jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2014r. do 31 października 2015r. Głównym celem projektu jest popularyzacja i upowszechnianie nauki poprzez przeprowadzenie projektów badawczych, których zdaniem będzie rozbudzenie i rozwój aktywności naukowej młodzieży uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Chełma. Projektem jest objętych łącznie 18 uczniów uczniów/uczennic z różnych szkół. W skład każdej grupy wchodzą 6 uczniów/uczennic, którzy są realizatorami badania. W ramach projektu zostaną przeprowadzone 3 projekty badawcze. Zajęcia realizowane są w salach dydaktycznych i laboratoriach Uczelni i prowadzone będą w formie koła zainteresowań. Uczelnia udostępnia uczniom wszystkie pomieszczenia oraz zasoby techniczne i księgozbiory.W ramach projektu planuje się prowadzenie badań w obrębie nauk technicznych, przyrodniczych, medycznych medycznych nauk o zdrowiu. Badania są związane z robotyką, która staje się jedną z głównych ścieżek gospodarki na świecie oraz w Polsce. Zgodnie m.in. z „Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej.”

 

im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum