GodoPolski

Szkoła bierze udział w projekcie pn. „Holistyczne wsparcie placówek Miasta Chełm” w ramach realizowanego przez Miasto Chełm Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
a Miastem Chełm.

kapital

Realizacja projektu pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2: Infrastruktura szkolna i sportowa.

unia1

unia2

unia3

Realizacja projektu pn.
"Karta Szkolna BZ WBK".

bzwbk_GS

KARTA_SZKOLNA_LOGO_CMYK

 Gimnazjum nr 6 w Chełmie
w ramach współpracy
z PWSZ w Chełmie bierze udział
w projekcie „Ardua prima via est”

PWSZ_1_1

PWSZ_1_3

PWSZ_1

PWSZ_1_2

PWSZ_1_4

Więcej...

Realizacja projektów: 

"Opowiedz mi swoją historię,
a ocalę ją od zapomnienia 2012"

”Ceramiczna rakieta do przyszłości 2011”

Fundacja-Cemex

Cambridge

Prep_centre_logo_RGB_wynik

ZSO 6


Diagnoza zapotrzebowania na doradztwo edukacyjno – zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez zso6.chelm.pl   
środa, 18 października 2017 07:00

Uczniowie Gimnazjum nr 6 w 72% są zainteresowani aktualną informacją edukacyjno – zawodową dotyczącą poznania siebie, zawodów, rynku pracy dostępną u doradcy zawodowego, tylko 12 % nie jest zainteresowana oraz 76% badanych wyraża chęć udziału w zajęciach dotyczących planowania własnej kariery zawodowej prowadzonych przez doradcę zawodowego. Najbardziej atrakcyjną formą realizacji zajęć prowadzonych przez doradcę są zastępstwa 31% oraz konsultacje indywidualne z uczniem 25%. Najmniej atrakcyjną formą są zajęcia pozalekcyjne i aż 44% nie uczestniczyłaby w takich zajęciach. Tylko 29% wyraziło chęć uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych dotyczących planowania przyszłości edukacyjno - zawodowej. Uczniowie za najbardziej interesujący obszar do realizacji uznali poznanie własnych zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji zawodowych i jest to 25% badanych, następne poznanie rynku pracy i możliwości zatrudnienia to 25%, kolejny obszarto poznanie własnych mocnych i słabych stron – 20 % badanych uczniów oraz możliwości dalszego kształcenia po ukończeniu gimnazjum- 18%, zaś najmniej interesujący poznanie świata zawodów- 14%. Analiza pokazała,że w porównaniu z rokiem ubiegłym młodzież uzyskała porównywalne wyniki.

Opracowała

Mariola Kamińska

doradca zawodowy

Poprawiony: środa, 18 października 2017 07:05
 


im.Sybirakw

Nasz adres:

ul. Powstańców Warszawy 10
22-100 Chełm 

tel/fax: 82 565 71 37 

e-mail: zso6chelm@wp.pl

got5

500

sos_logo2

Jakie jest twoje zdanie na temat rozwoju infrastruktury w ZSO6?

Pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów - 32.1%
Zwiększy atrakcyjność Szkoły w środowisku lokalnym - 50.4%
Podoba mi się ale nie przełoży się to na rozwój uczniów - 3.9%
Jest mi to obojętne - 5.7%
Niepotrzebny wydatek - 8%

Total votes: 9015unia06 unia04 unia05

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 wraz z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Chełmie

.

unia01 unia02

mum